Życzenia Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielinskiego z okazji Dnia Strażaka.