Tlenek węgla – ogólnopolska akcja „NIE DLA CZADU”.

W związku z pojawiającymi się ciągle przypadkami zatrucia tlenkiem węgla, Komenda Powiatowa PSP w Oświęcimiu przypomina:

1. CO TO JEST TLENEK WĘGLA?
Tlenek węgla, zwany potocznie czadem, jest bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym gazem. Powstaje w czasie procesu niepełnego spalania, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzenie tlenu we krwi, gdyż wiąże się z hemoglobiną ponad 200 razy szybciej niż tlen.
Jeśli używasz węgla i drewna, dokonuj okresowych przeglądów drożności przewodów kominowych nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Gdy używamy gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej, nie rzadziej niż raz w roku.

2. JAKIE SĄ OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA?
Ból głowy, ogólne zmęczenie, duszności, trudności z oddychaniem, oddech przyśpieszony, nieregularny, senność, nudności.
Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, a także zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.

3. JAK RATOWAĆ ZACZADZONEGO ?
Należy zapewnić mu dopływ świeżego powietrza:
• natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszczenia usunąć truciznę,
• jak najszybciej wynieś go na świeże powietrze (z zapewnieniem własnego bezpieczeństwa), jeśli zachodzi obawa zatrucia dla ratujących bezwzględnie natychmiast wezwać służby ratownicze,
• rozluźnij mu ubranie – rozepnij pasek, guziki, ale nie rozbieraj go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia.
Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, niezwłocznie przystąp do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca. Wezwij służby ratownicze: pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż pożarną – tel. 998 lub 112.

4. CO ZROBIĆ, ABY BYĆ BEZPIECZNYM?
• zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń,
• stosuj mikrowentylację okien i drzwi,
• nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych,
• z pomocą fachowców dokonuj okresowych przeglądów komina, urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnej,
• nie spalaj niczego w zamkniętych pomieszczeniach, jeżeli nie są wentylowane, w tym głównie nie używaj kominka, piecyka gazowego lub innego pieca na paliwo stałe bez ciągłego dopływu powietrza,
• zainstaluj czujki tlenku węgla w tej części domu, w której sypia twoja rodzina. To bardzo skuteczne urządzenia, które niejedno życie już uratowały. Tylko czujka pozwoli Ci stwierdzić obecność tlenku węgla. W sprzedaży oprócz czujek tlenku węgla są także urządzenia wykrywające jednocześnie tlenek węgla i inne groźne substancje.

NIE dla czadu 2014 agencji Ambasada

Tylko w ciągu 2014 roku (do dnia 11 stycznia) prowadzono 13 interwencji, związanych z pomiarem stężenia tlenku węgla. W 5 przypadkach urządzenia pomiarowe wykazały niebezpieczne stężenia CO w pomieszczeniach.

Spot radiowy: