Szkolenie w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych

W dniach 24, 25 września oraz 8 października przeprowadzono zajęcia doskonalące w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych. Szkolenie obejmowało m.in. teorię dotyczącą procesu palenia, sposobów gaszenia oraz profilaktykę nowotworową wśród strażaków.

Część praktyczna obejmowała w szczególności: demonstrację zjawisk pożarowych na domkach, współpracę w rocie w trakcie gaszenia pożaru wewnętrznego, operowanie prądami gaśniczymi, algorytmy otwarcia drzwi i kontroli pożaru. Zajęcia w bardzo ciekawy sposób prowadził funkcjonariusz JRG – st. sekc. Michał Grabowski