Zagrożenie pożarowe w lesie STOP POŻAROM TRAW

Akcja „STOP POŻAROM TRAW” nadal wymaga medialnego rozgłosu i edukacji społeczeństwa.

W bieżącym roku strażacy już 117 razy gasili pożary traw i nieużytków. Interwencje prowadzone na terenie gmin:

  • Brzeszcze – 22,
  • Chełmek – 3,
  • Kęty – 15,
  • Osiek – 2,
  • miasto Oświęcim – 16,
  • gmina Oświęcim – 24,
  • Polanka Wielka – 0,
  • Przeciszów – 2,
  • Zator – 33.

Pierwszy tegoroczny pożar wystąpił już 1 lutego, a od początku marca pożary traw są już codziennością. Szczególnie teraz, ze względu na panujące warunki atmosferyczne proszę zachować rozsądek – jedna zapałka może spowodować tragedię.

Aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego. Przypominamy, że w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności:

 – rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu;

– palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

Stopień zagrożenia pożarowego lasów jest to poziom prawdopodobieństwa zaistnienia pożaru w danym dniu, w zależności od dynamicznych zmian pogodowych i wilgotności ściółki. Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie określają stopnie zagrożenia pożarowego lasu dla 60 stref prognostycznych nie obejmujących obszarów górskich.

Zgodnie z § 3 ust. 1  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r., nr 58, poz. 405) ustala się następujące stopnie zagrożenia pożarowego lasów:

– 0. stopień zagrożenia pożarowego – brak zagrożenia;

– 1. stopień zagrożenia pożarowego – małe zagrożenie;

– 2. stopień zagrożenia pożarowego – średnie zagrożenie;

– 3. stopień zagrożenia pożarowego – duże zagrożenie.

Mapa zagrożenia pożarowego lasu ustalanego zgodnie z metodą IBL przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w 60 strefach prognostycznych, opracowywana codziennie (tj. od 1 IV do 30 IX) przez Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL. Zgodnie z § 12 cyt. rozporządzenia zakaz wstępu do lasu wprowadza się przy 3. stopniu zagrożenia pożarowego, jeżeli przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 900 będzie niższa od 10 %.

Mapa zagrożenia pożarowego http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/index.php

Zakaz wstępu do lasu – mapa https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/

Szczegółowe informacje PSP Oświęcim http://www.psposwiecim.pl/stop-pozarom-traw-6/

Stop pożarom traw http://www.stoppozaromtraw.pl/

Komenda Główna PSP https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Stop-pozarom-traw/idn:37337

Lasy Państwowe http://www.lasy.gov.pl/pl