STOP POŻAROM TRAW

Wiosna rozpoczęła się kilkanaście dni temu. Niestety dla strażaków wiosna rozpoczyna w momencie pierwszych pożarów trawy. W 2019 roku ten dzień przypadł 10 lutego (!!!). Do dnia dzisiejszego, tj. 8 kwietnia tych pożarów było 107.  Warto dodać, że pożarów w tym roku było 208, 56 % to właśnie pożary traw. Pożary te w poszczególnych gminach wyglądają następująco:

 • Brzeszcze – 24 pożary traw na 40 wszystkich pożarów (60 % !!!),
 • Chełmek – 2 pożary traw na 7 wszystkich pożarów,
 • Kęty – 17 pożarów traw na 29 wszystkich pożarów,
 • m. Oświęcim – 18 pożarów traw na 52 wszystkich pożarów,
 • Oświęcim – 29 pożarów traw na 41 wszystkich pożarów (70 % !!!),
 • Polanka Wielka – 1 pożar traw na 2 pożary,
 • Przeciszów – 2 pożary traw na 4 pożary,
 • Zator – 24 pożary traw na 32 wszystkich pożarów (75 % !!!).

Tylko gminie Osiek nie było pożaru trawy.

Od trzech lat widoczny był  jednak pewien spadek interwencji związanych z wiosennym wypalaniem, przynajmniej w porównaniu do lat 2010-2015. Jednak rok bieżący znów nie napawa optymizmem.

W dniu wczorajszym, w trakcie pożaru trawy zginęła czwarta osoba w tym roku  w Polsce.

Statystyka interwencji strażaków związana z trawami przedstawia się następująco:

 1. 2018 – 469 pożarów, z czego 199  traw, upraw leśnych lub nieużytków – to 42 % pożarów.
 2. 2017 – 467 pożarów,  w tym 186 pożarów traw, upraw rolnych lub leśnych – to 39 % wszystkich pożarów.
 3. 2016 – 397 pożarów, z czego 122  traw, upraw leśnych lub nieużytków – to 30 % pożarów.
 4. 2015 rok – 533 pożary, z czego 332 to pożary nieużytków, upraw leśnych i rolnych – to ponad 62 % interwencji związanych z gaszeniem,
 5. 2014 rok – 491 wszystkich pożarów w całym roku – 266 pożarów nieużytków, upraw rolnych i leśnych – ok. 54 procent pożarów,
 6. 2013 rok – 462 wszystkich pożarów w całym roku – 206 pożarów traw – ok. 44 procent pożarów,
 7. 2012 rok – 708 wszystkich pożarów w całym roku – 448 pożarów traw – ok. 63 procent pożarów,
 8. 2011 rok – 724 wszystkich pożarów w całym roku – 412 pożarów traw – ok. 56 procent pożarów,
 9. 2010 rok – 570 wszystkich pożarów w całym roku – 278 pożarów traw – ok. 48 procent pożarów.