Protokół z pierwszego etapu naboru do służby – nabór 2/2020