Protokół z piątego etapu naboru do służby (nabór III)

Protokół z piątego etapu naboru

Załącznik nr 1 Wyniki piątego etapu – ocena dokumentów

Załącznik nr 2 Osoby dopuszczone do kolejnego etapu

 

UWAGA!!!

W załączniku nr 2 zamieszczono dokładny terminarz rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów do służby.