Protokół z drugiego etapu naboru do służby (nabór III)

Protokół z drugiego etapu naboru

Załącznik nr 1 Wyniku testu sprawności i próby wydolnościowej

Załącznik nr 2 Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu naboru