Protokół z drugiego etapu naboru do służby – nabór 2/2020