Protokół z czwartego etapu naboru do służby – nabór 2/2020