Pożary w kotłowniach.

Od początku października, na terenie powiatu oświęcimskiego, odnotowano 4 pożary w pomieszczeniach kotłowni. W każdym z tych przypadków, jedną z głównych przyczyn powstania pożaru, było niewłaściwe składowanie materiałów palnych. Ta zasada ma szczególne znaczenie w przypadku kotłów na paliwo stałe, gdzie często dochodzi do przypadkowego zapalenia zgromadzonego paliwa (drewna, węgla, papieru, itp.).

Niedopuszczalne jest przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie wyposażenia i wystroju wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5m od instalacji i urządzeń, których powierzchnie zewnętrzne mogą się nagrzewać do temperatury przekraczającej 100°C. Zgodnie z warunkami technicznymi dla budynków, kotły na paliwo stałe powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych. Skład paliwa powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliżu kotła . Możliwe jest składowanie paliwa w pomieszczeniu kotłowni (dla kotłów o maksymalnej mocy cieplnej do 25kW).

Do pożarów w piwnicach budynków jednorodzinnych dochodzi najczęściej w wyniku składowania drewna, papieru, węgla w pobliżu pieca co, co powoduje albo nagrzanie materiałów i ich zapalenie, albo przypadkowe zapalenie od ognia lub tlącego się paliwa.

Straty materialne, zagrożenie dla życia lub zdrowia, trudności w odzyskaniu kosztów z ubezpieczenia budynku, to realne scenariusze w przypadku pożaru.

Pamiętajmy o zachowaniu czystości w pomieszczeniach z piecami na paliwo stałe. Jak w wielu przypadkach nasze bezpieczeństwo może zależeć od nas samych.