Narada podsumowująca działalność za 2018 rok

21 lutego br. w Komendzie Powiatowej PSP w Oświęcimiu odbyła się narada podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu oświęcimskiego w 2018 roku. W spotkaniu uczestniczyli: Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec, Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Marek Bębenek, Prezes ZP ZOSP RP w Oświęcimiu dh Jerzy Obstarczyk, Samorządowcy Powiatu Oświęcimskiego, Prezesi i Komendanci Gminni OSP, funkcjonariusze PSP oraz liczne grono przedstawicieli współpracujących służb.

Po przywitaniu przez Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu – st. bryg. Piotra Filipka nastąpiło uroczyste ślubowanie dwóch nowych strażaków oświęcimskiej komendy. Następnie mł. bryg. Ryszard Dudek oraz st. kpt. Rafał Mazgaj przedstawili działalność kontrolno-rozpoznawczą i operacyjną. Komendant Powiatowy podsumował nasze dokonania, kładąc szczególny nacisk na szeroką działalność edukacyjną strażaków oraz rozpoznawanie zagrożeń. St. bryg. Marek Bębenek przedstawił dofinansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej w województwie małopolskim. Następnie głos zabrał Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec, który zaakcentował rolę strażaków w systemie bezpieczeństwa. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu podkreślił dobrą współpracę struktur związkowych z Państwową Strażą Pożarną.