Nagrody Komendanta Głównego PSP dla członków grup specjalistycznych

Decyzją Komendanta Głównego PSP bryg. Andrzeja Bartkowiaka za wysoki poziom wiedzy specjalistycznej oraz realizowanie zadań związanych z udziałem w specjalistycznej grupie ratowniczej nagrody pieniężne otrzymało dwóch funkcjonariuszy KP PSP w Oświęcimiu:

  • bryg. Ryszard Szklarski – Dowódca Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego „Oświęcim”, oraz
  • ogn. Lesław Przybytek – ratownik grupy.

Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu st. kpt. Marcin Głogowski wręczył decyzję w obecności funkcjonariuszy JRG.

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego „Oświęcim” został powołana rozkazem Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu z dniem 1 stycznia 2016 roku. Grupa funkcjonuje w strukturach Małopolskiej Brygady Odwodowej i Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP.