List Pana Ministra Spraw Wewętrzych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

List Pana Ministra Spraw Wewętrzych i Administracji Mariusza Błaszczaka