Łączy ich historia i współczesność w działaniu „Bogu na Chwałę – Ludziom na Ratunek” – podsumowanie roku 2018 przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu

4 stycznia 2019 r. w Przeciszowie obradował Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Oświęcimiu.  Posiedzenie Zarządu było połączone z promocją książki „Strażacy Ziemi Oświęcimskiej” oraz Spotkaniem Noworocznym z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, służb, instytucji, osób oraz firm działających na rzecz bezpieczeństwa na terenie Powiatu Oświęcimskiego. 

W posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP wzięli udział licznie przybyli goście, a wśród nich:

Andrzej Pająk – Senator RP, Zbigniew Starzec – Wicewojewoda Małopolski, Nadbryg. Stanisław Nowak– Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, st. bryg. Piotr Filipek – Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu, ks. bryg. Władysław Kulig – Małopolski Kapelan Strażaków, Marcin Niedziela – Starosta Oświęcimski oraz

Edmund Kalfas, Adam Gawlik – Członkowie Honorowi ZOP w Oświęcimiu, Henryk  Pawlusiak – Przewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej, st. kpt. Marcin  Głogowski – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu, insp. Robert Chowaniec – Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu, ks. Rafał Ryczek – Kapelan Powiatowy Strażaków Ochotników w Oświęcimiu, Mariusz Makuch – Burmistrz Zatora, Marek Trzaska Przewodniczący Rady Gminy Przeciszów, Tomasz Kossowski – Wójt Gminy Przeciszów, Marek Jasiński – Wójt Gminy Osiek, Grzegorz Gałgan – Wójt Gminy Polanka Wielka, Mirosław Smolarek – Wójt Gminy Oświęcim, Bogdan Cuber – wieloletni Wójt Gminy Przeciszów, Piotr Polanek – Dyrektora Biura Posła na Sejm Zbigniewa Biernata, Mateusz Chałat – Przedstawiciel Burmistrza Gminy Kęty, Anna Kowalcze, Marcin Zbijowski  – Prezes Zarządu Arpapol w Bielsku Białej, Witold  Płoszczyca – Właściciel firmy Płoszczyca sp.z o.o., Tadeusz Dziędziel – Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG sp.
z o.o, przedstawiciele Agencji Wydawniczej „Polindor” s.c. Karol Klima, Jan Trusa, Władysław Kozub – Sołtys Sołectwa Przeciszów, Członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego w Oświęcimiu, Prezesi, Naczelnicy OSP, członkowie MDP w Przeciszowie i Piotrowicach.

Obrady otworzył Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu
Jerzy Obstarczyk witając zebranych. Na początku przedstawił informację
o strukturach Związku działających na terenie powiatu oświęcimskiego. Następnie
w sprawozdaniu za rok 2018 dokonał podsumowania działalności Oddziału, wykonanego planu oraz współpracy z PSP, władzami samorządowymi, służbami, instytucjami, osobami oraz firmami działającymi na rzecz bezpieczeństwa na terenie powiatu oświęcimskiego. Przedstawił dane finansowe dotyczące pozyskanych dotacji i sprzętu, ilości akcji oraz szkoleń, jak również organizacji obozów dla MDP. Najważniejsze przedsięwzięcia w roku 2018 to:

  • Powiatowy Etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
  • Powiatowe Obchody Dnia Strażaka OSP/PSP,
  • Powiatowy Turniej Strzelecki MDP,
  • II Powiatowe Zawody Wędkarskie Strażaków OSP Powiatu Oświęcimskiego,
  • II Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego,
  • Wydanie książki „Strażacy Ziemi Oświęcimskiej”,
  • Międzynarodowe Spotkanie Opiekunów MDP.

Po sprawozdaniu w imieniu strażaków ochotników oraz funkcjonariuszy PSP  Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu st. bryg Piotr Filipek  wraz z Prezesem Oddziału Powiatowego dh. Jerzym Obstarczykiem na ręce  Pana Zbigniewa Starca przekazali, jako wyraz podziękowania za wspieranie i współpracę ze strażakami powiatu oświęcimskiego, pamiątkowy „topór strażacki”.

W następnym punkcie posiedzenie głos zabrali zaproszeni goście: Pan Zbigniew Starzec – Wicewojewoda Małopolski, Andrzej Pająk – Senator RP, Nadbrygadier Stanisław Nowak – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie, Marcin Niedziela – Starosta Oświęcimski, Tomasz Kossowski – Wójt Gminy Przeciszów  podsumowując działalność i współpracę z ochotnikami, gratulując osiągnięć, deklarując współpracę oraz  wsparcie w roku 2019.

Ważnym akcentem posiedzenia była promocja wydanej książki „Strażacy Ziemi Oświęcimskiej”. Wstępu o inicjatywnie, realizacji oraz zaangażowaniu strażaków, funkcjonariuszy, mieszkańców powiatu oraz zespołu redakcyjnego w wydanie książki dokonał st. bryg. Piotr Filipek Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu. Szczegóły w imieniu Agencji Wydawniczej „Polindor” s.c. przedstawił Pan Karol Klima.
Komendant i prezes wręczyli zaproszonym gościom pamiątkowe opracowania, jako wyrazy wdzięczności i uznania za wspólne stworzenie pięknych kart historii strażackiej.

Na zakończenie spotkania ks. bryg. Władysław Kulig Małopolski Kapelan Strażaków oraz ks. Rafał Ryczek Powiatowy Kapelan Strażaków Ochotników  udzielili błogosławieństwa wszystkim zebranym oraz przekazali życzenia noworoczne.

Listy adresowe do strażaków  skierowali:

Pani Beata Szydło Wiceprezes Rady Ministrów

Pani Dorota Niedziela Poseł RP

Pan Zbigniew Biernat Poseł

Pan Łukasz Smółka  Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Pani Iwona Gibas  Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego

Zdjęcia wykonane przez oswiecim112.pl