JRG

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
tel.: (33) 844 89 70

Dowódca JRG, Oficer Prasowy KP PSP Oświęcim

mł. bryg. inż. Zbigniew Jekiełek

tel.: (33) 844 89 71
oficer.prasowy@psposwiecim.pl

p.o. Z-ca Dowódcy JRG
kpt. mgr inż. Maciej Dziura
tel.: (33) 844 89 72

Dowódca zmiany
tel.: (33) 844 89 73