Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu

ul. Zatorska 2, 32-600 Oświęcim

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, którym jest

bryg. Marcin Wolanin

Z inspektorem można skontaktować się poprzez e-mail: daneosobowe@straz.krakow.pl