Informacja o złożonych petycjach za 2016 r.

Oświęcim, dnia  12   lipca 2017 r.

PO.0754. 71  .2017

 

Realizując dyspozycję art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1123) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu dokonała analizy.

W rezultacie dokonanej analizy stwierdza się, co następuje:

W 2016 r. do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu nie wpłynęły żadne petycje.

 

 

Informację sporządził:

kpt. Marcin Jończy

Kierownik sekcji ds. organizacyjno – kadrowych

KP PSP Oświęcim