Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom” odbyły się 7 kwietnia 2018 r. w remizie OSP Włosienica.

Uczestnicy OTWP rywalizowali w trzech  kategoriach wiekowych:

I grupa – uczniowie klas I-VI szkół podstawowych

II grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII oraz gimnazjum klasy II i III

III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Jury OTWP “Młodzież Zapobiega Pożarom”:

Przewodniczący – st. kpt. Marcin Głogowski

Zastępca – Rafał Madeja –Komendant Gminny /OG Przeciszów

Sekretarz – Andrzej Rybak  –Komendant Gminny /OG  Chełmek

Zmagania zawodników składały się z dwóch etapów – pierwszym etapem był test pisemny, natomiast drugi etap odbywał się w  postaci odpowiedzi ustnej na wylosowane pytania. Klasyfikacja końcowa OTWP na szczeblu powiatowym przedstawia się następująco:

I grupa – uczniowie klas I-VI szkół podstawowych

  1. Tymoteusz Spadek
  2. Seweryn Tyran
  3. Kinga Trzaska

 II grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII oraz gimnazjum klasy II i III

  1. Piotr Urbańczyk
  2. Marta Byrska
  3. Bartosz Marzec

III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

  1. Jan Goc
  2. Robert Ryszka
  3. Jan Jarzyna
  4. Marta Rusek

Do eliminacji wojewódzkich w tym roku zakwalifikowane zostały po 2 osoby z każdej grupy wiekowej.