Dzień Strażaka 2014.

W dniu 28 maja br. w tut. komendzie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Na uroczystość wśród zaproszonych gości byli m.in. Małopolski Komendant Wojewódzki, zarazem V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie – nadbrygadier Andrzej Mróz Starosta Oświęcimski – Pan Józef Krawczyk oraz Kapelan Małopolskich Strażaków ks. mł. bryg. Władysław Kulig. Przybyli również licznie zaproszeni gości w osobach samorządowców powiatu oświęcimskiego oraz liczne grono emerytów pożarnictwa.

Po meldunku oraz podniesieniu flagi państwowej zacnych gości powitał gospodarz – bryg. Piotr Filipek Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu. Następnie wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe:

  1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył „Srebrnym medalem za długoletnią służbę” st. ogn. Adama Tobiczyka, a mł. ogn. Józef Boba otrzymał „Brązowy medal za długoletnią służbę”
  2. Minister Spraw Wewnętrznych odznaczył „Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” st. asp. Janusza Sztafę, a  „Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymał dh Piotr Grubka z OSP we Włosienicy.
  3. Stopień brygadiera  otrzymał  mł. bryg. Piotr Filipek – Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu.
  4. Minister Spraw Wewnętrznych nadał stopień starszego kapitana – kapitanom  Zbigniew Jekiełek oraz Sławomir Sękiewicz. Awans na stopień kapitana odebrał również mł. kpt. Marcin Jończy.
  5. Komendant Główny PSP nadał stopień starszego aspiranta aspirantowi Krzysztofowi Trawkowskiemu, a stopień aspiranta otrzymali – mł. asp. Robert Zaliński oraz mł. asp. Michał Senkowski.
  6. Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień starszego ogniomistrza – ogn. Adam Tobiczyk; stopnie ogniomistrza – mł. ogn.: Michał Wójcicki oraz Janusz Kawczak; stopnie młodszego ogniomistrza: st. sekc.: Lesław Przybytek, Tomasz Tyran, Tomasz Kiszczak, Michał Panek, Tomasz Płonka; stopnie starszego sekcyjnego: sekcyjni Paweł Dziędziel, Paweł Całus, Marcin Bucki, Piotr Domider, Michał Kościelnik.
  7. Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu wręczył awanse na stopień starszego strażaka dla strażaków Andrzej Sala oraz Przemysław Polanek.
  8. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wyróżniło Srebrym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa asp. Pawła Kozaka i kpt. Marcina Jończy.

Wręczono również „Odznakę – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Odznakę za wieloletnie bezinteresowne oddawanie krwi otrzymali: Janusz Chrapla oraz Michał Wójcicki.

Jak zawsze w stronę strażaków popłynęły słowa podziękowania za ich trud i poświęcenie. Szczególne podziękowania dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu oświęcimskiego złożyli Małopolski Komendant Wojewódzki oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu. Dziękowano również samorządowcom za pomoc materialną i finansową dla wszystkich jednostek ochrony przeciwpożarowej.