DRUGIE MIEJSCE DLA OŚWIĘCIMSKICH STRAŻAKÓW w X akcji krwiodawstwa „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”.

Klub HDK „STRAŻAK”, w kategorii Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych, zajął zaszczytne drugie miejsce w X edycji programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”.
Działający przy KP PSP Klub Honorowych Dawców Krwi „Strażak” w 2015 roku pozyskał w sumie 92,3 litra bezcennej krwi. Szacunek dla wszystkich, którzy przyczynili się sukcesu klubu, jednocześnie składając najcenniejszy dar.
W roku bieżącym również zachęcamy do honorowego krwiodawstwa, a klub po raz kolejny przystąpił do akcji.

Dyplom