Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu
ul. Zatorska 2
32-600 Oświęcim
Sprawdź dojazd na mapie!

tel. alarmowe: 998 lub 112
tel. centr.: (33) 844 89 00
tel. fax: (33) 844 89 19
e-mail: kppsposwiecim@straz.krakow.pl
skrzynka epuap: /kppsposwiecim/skrytka

Komendant Powiatowy
mł. bryg. mgr inż. Marcin Głogowski
tel.: (33) 844 89 00

Z-ca Komendanta Powiatowego

mł. bryg. mgr inż. Ryszard Dudek

tel.: (33) 844 89 00

Oficer Prasowy
mł. bryg. Zbigniew Jekiełek – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
tel.: (33) 844 89 71
tel. kom.: +48 605 328 017
e-mail: oficer.prasowy@psposwiecim.pl

W zastępstwie Oficera Prasowego
st. kpt. Rafał Mazgaj – Naczelnik Wydziału ds. Operacyjno-Szkoleniowych
tel.: (33) 844 89 21

tel. kom.: +48 604 253 312

Sekretariat, Sekcja ds. Organizacyjno-Kadrowych
tel.: (33) 844 89 10
fax.: (33) 844 89 19

Kierownik Sekcji
st. kpt. mgr Marcin Jończy

Starszy Technik
mgr Anna Chorabik

Wydział ds. Operacyjno-Szkoleniowych
tel.: (33) 844 89 20

Naczelnik Wydziału
st. kpt. mgr inż. Rafał Mazgaj
tel.: (33) 844 89 21

Z-ca Naczelnika

kpt. mgr inż. Michał Majkut

tel.: (33) 844 89 22

Specjalista
mł. kpt. inż. Dawid Drabczyk
tel.: (33) 844 89 22

Sekcja ds. Kontrolno–Rozpoznawczych
tel.: (33) 844 89 30

Kierownik Sekcji

mł. kpt. inż. Michał Senkowski

tel.: (33) 844 89 31

Starszy technik
mł. ogn. mgr inż. Przemysław Polanek
tel.: (33) 844 89 32

Sekcja ds. Kwatermistrzowsko–Technicznych
tel.: (33) 844 89 50
mł. asp. inż. Józef Boba
tel.: (33) 844 89 51

Starszy Technik:
st. asp. inż. Piotr Dudek
tel.: (33) 844 89 52

Specjalista
Bożena Luranc
tel.: (33) 844 89 53

Sekcja ds. Finansów
tel.: (33) 844 89 40

Główny Księgowy – Starszy specjalista
tel.: (33) 844 89 41

mgr Małgorzata Krzemień

Stażystka
mgr Anna Piela 
tel.: (33) 844 89 42