Ćwiczenia wojewódzkie Synthos 2014.

W dniach 2 – 3 czerwca 2014 na terenie zakładów „Synthos Dwory 7 Sp. z o. o. Sp. Jawna” w Oświęcimiu  ul. Chemików 1 oraz sąsiedniego „Rail Polska Sp. z o.o.  Region Południe” we Włosienicy, odbyły się „Wojewódzkie Ćwiczenia Taktyczno – Bojowe”. Ćwiczenia tego typu odbywają się cyklicznie – raz na 3 lata, na terenie każdego zakładu zakwalifikowanego do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a takim właśnie zakładem jest Synthos.
Scenariusz ćwiczeń obejmował również sąsiedni Rail, który dostarcza transportem kolejowym główne media dla zakładu Synthos.

 

Głównymi organizatorami ćwiczeń poza ww. zakładami byli:

–          Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, z racji sprawowania ustawowego nadzoru nad zakładem,

–          Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.

Ćwiczenia tego typu zawsze podzielone są na 2 etapy: tzw. „gra sztabowa”
(2 czerwca) oraz ćwiczenie bojowe (3 czerwca). Gra sztabowa polega na przećwiczeniu całej akcji w formie teoretycznej. Po zaprezentowaniu specyfiki zakładów nastąpiło przedstawienie założeń, a następnie wszystkie uwzględnione
w ćwiczeniach służby i instytucje współdziałające kolejno prezentują możliwości przeciwdziałania zagrożeniu leżące w ich kompetencji.   Ze względu na założoną skalę w ćwiczenia poza jednostkami straży pożarnej (Państwowa Straż Pożarna, Zakładowa Służba Ratownicza, jednostki OSP) zaangażowane zostają liczne służby współdziałające, jak np. Wydziały Zarządzania Kryzysowego na szczeblu powiatu
i obu gmin (Miasto Oświęcim i Gmina Oświęcim), Policja, Straż Miejska, ratownictwo medyczne, służba ochrony obiektu.

Głównym celem tego typu ćwiczeń jest weryfikacja planów ratowniczych i procedur w zakresie alarmowania, prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, dowodzenia, łączności, wypracowywania decyzji w zależności od rozwoju sytuacji, zarówno przez pracowników zakładu jak i przez służby ratownicze i współdziałające. Zakład Synthos ze względu na swój status zobowiązany jest opracować i wdrożyć szczegółowe plany zabezpieczenia i przeciwdziałania awariom. Jedynie weryfikacja tych planów i procedur w praktyce może dać odpowiedź na pytanie o ich praktyczną użyteczność i skuteczność. Dlatego też głównym celem ćwiczeń jest sprawdzenie dla zakładu Synthos  Wewnętrznego (zagrożenie wewnątrz zakładu)  i Zewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego (gdy zagrożenie rozprzestrzenia się poza granice zakładu) oraz Planu Ratowniczego Powiatu.

 

Ćwiczenia obejmowały 2 różne epizody:

1)    Na Wydziale Dyspersji firmy Synthos dochodzi do wybuchu i pożaru jednego ze zbiorników, magazynującego akrylan etylu. Wybuch uszkadza instalację gaśniczą zbiornika i zapala się sąsiedni zbiornik. Zagrożone są także kolejne zbiorniki na tacy. Poszkodowani zostają pracownicy Wydziału. Na nieszczęście dochodzi jeszcze do rozszczelnienia się i zapalenia  „mieszalnika monomerów” w położonym obok tacy budynku G – 175. Poszkodowani
pracownicy zakładu (pozoranci) zostają ewakuowani i przekazani załogom pogotowia ratunkowego.

2)    Wskutek awarii technicznej dochodzi do wycieku butadienu z cysterny kolejowej na terenie zakładu „Rail” we Włosienicy.  Cysterna stoi na bocznicy, przy składzie węgla. Powstaje niebezpieczna (wybuchowa) chmura butadienu, która przemieszcza się w kierunku południowym. Pracownicy zakładu nie są
w stanie uszczelnić wycieku. Do akcji wkraczają strażacy, którzy m.in. rozstawiają kurtyny wodne. Prewencyjnie zarządzona została ewakuacja mieszkańców Włosienicy i Monowic, w obrębie ok. 1 km od miejsca awarii zatrzymany ruch na DK 44.

W sumie w ćwiczeniach wzięło udział 11 zastępów straży pożarnej (40 strażaków)
i służby współdziałające. Razem ponad 70 osób.

 

Opracowanie:

St. kpt. Ryszard Dudek

Kierownik Sekcji ds. Kontrolno – rozpoznawczych w KP PSP w Oświęcimiu