Ćwiczenia w Energylandii – 18 kwietnia 2018 r.

Park Rozrywki Energylandia w Zatorze poza atrakcyjnością swoich urządzeń i instalacji rozrywkowych, stawia przede wszystkim na bezpieczeństwo. Dowodem tego były przeprowadzone ćwiczenia w zakresie akcji ewakuacyjno-ratowniczej, które zorganizowano w ścisłej współpracy z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.

W ćwiczeniach wzięło udział ponad 100 przedstawicieli służb mundurowych oraz medycznych. Wśród nich 57 osób z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego w Oświęcimiu, 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (Zator, Przeciszów, Piotrowice, Kęty Podlesie), grupa ratownictwa medycznego z OSP Kęty Podlesie, a także Państwowe Ratownictwo Medyczne – Zespoły Ratownictwa Medycznego w Oświęcimiu, Zespół Ratownictwa Medycznego firmy „Atma Rescuers” i policjanci z Komendy Powiatowej w Oświęcimiu oraz Komisariatu w Zatorze.

Założenia do ćwiczenia: Nieustalony sprawca pozostawia w parku rozrywki butlę z ulatniającą się substancją. W pobliżu miejsca zdarzenia klika osób traci przytomność, zachowanie kilkunastu innych wydaje się irracjonalne. Pracownicy Rodzinnego Parku Rozrywki Enrgylandia, podejrzewając zagrożenie dla osób przebywających w parku powiadamiają służby ratownicze i przystępują do realizacji ustalonych procedur bezpieczeństwa.

Pierwszym zadaniem w zaplanowanym scenariuszu ćwiczeń było podjęcie niezbędnych czynności w ramach potencjalnego zagrożenia chemicznego. Liczyła się szybkość interwencji ochrony oraz ratowników medycznych parku, rozpoznanie zdarzenia, do którego doszło i podjęcie dalszych kroków, zgodnych z przyjętymi procedurami. W ćwiczeniach badana była także skuteczność służb mundurowych i medycznych oraz współpraca między wewnętrznymi, a zewnętrznymi jednostkami biorącymi udział w zdarzeniu.

Warto podkreślić, że przeprowadzone ćwiczenia, biorąc pod uwagę charakter miejsca, gęstość zabudowy, a także liczność turystów, były pierwszymi zrealizowanymi na taką skalę ćwiczeniami w całym powiecie oświęcimskim.

Tego dnia zrealizowano także dodatkowe ćwiczenia ewakuacyjne z użyciem specjalistycznego sprzętu PSP w Oświęcimiu – podnośnika hydraulicznego. Sprawdzano możliwy dojazd do urządzeń wysokościowych, drożność dróg, a także pole pracy podestu ratowniczego.

To nie pierwsze ćwiczenia ewakuacyjno-ratunkowe realizowane na terenie Parku Rozrywki Energylandia, jednak pierwsze z tak wielkim rozmachem i zaangażowaniem tak licznego zespołu ludzi. W zeszłym roku Energylandia także współorganizowała warsztaty szkoleniowe, w których brały udział zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Dotyczyły one możliwości ewakuacji ludzi z wysokości. Tegoroczna edycja była dużo bardziej rozbudowanym treningiem wszystkich służb dbających o bezpieczeństwo w naszym kraju oraz Gości przebywających na terenie Energylandii.