ĆWICZENIA POWIATOWE OŚWIĘCIM – 21 kwietnia.

W wyniku gwałtownie podnoszącego się stanu rzeki Skawa, dochodzi do zalewania terenów zlokalizowanych w miejscowości Trzebieńczyce w okolicach zbiornika wodnego ,,Tęczak”. Zagrożone są pobliskie zabudowania.

To tylko krótkie założenie, na podstawie którego zbudowano ćwiczenia z udziałem sił Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu oraz jednostek OSP z terenu gminy, tj. Zator, Podolsze, Smolice i Graboszyce oraz jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tj. OSP – Brzeszcze, Brzezinka, Włosienica, Jawiszowice oraz OSP Oświęcim. Prawie 80 strażaków ćwiczyło ze sprzętem do pompowania dużych rozlewisk wodnych, sprzętem do napełniania worków piaskiem oraz mobilnymi zaporami przeciwpowodziowymi. Podstawowym celem ćwiczeń było współdziałanie jednostek ochrony przeciwpożarowej ze strukturami zarządzania kryzysowego gminy Zator oraz Policją w trakcie działań powodziowych. Ważnym elementem była również organizacja łączności radiowej na potrzeby rozbudowanych działań ratowniczo-gaśniczych. Podsumowania ćwiczeń dokonał Starosta Oświęcimski – Zbigniew Starzec, Burmistrz Zatora – Mariusz Makuch oraz Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu bryg. Piotr Filipek.