ĆWICZENIA POWIATOWE „KĘTY 2013”.

W dniu 24 września br. Komenda Powiatowa PSP w Oświęcimiu wspólnie z Grupą Kęty na terenie zakładu w Kętach przy ul. Kościuszki 111 zorganizowała ćwiczenia powiatowe. Ćwiczenia obejmowały grę sztabową jak i praktyczne manewry taktyczno-bojowe.
W ćwiczeniach udział wzięli:

  • funkcjonariusze tut. Komendy Powiatowej oraz Komend Powiatowych PSP w Wadowicach i Chrzanowie,
  • strażacy OSP Kęty i Osiek,
  • ratownicy Państwowego Ratownictwa Medycznego,
  • ratownicy Maltańskiej Służby Medycznej,
  • przedstawiciele Policji oraz Straży Miejskiej,
  • pracownicy zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz Urzędu Gminy w Kętach,
  • kierownictwo wraz z pracownikami zakładu Grupy Kęty.

Założony scenariusz ćwiczeń obejmował:
1. Rozszczelnienie zbiornika instalacji chłodniczej anodowni, w którym magazynowany jest amoniak. Magazynowana substancja wydostaje się na zewnątrz budynku. Powstaje strefa skażenia, która zagraża osobom znajdującym się w okolicach instalacji. W następstwie zdarzenia pracownik zakładu zgłasza zdarzenie do stanowiska kierowania komendanta powiatowego na numer alarmowy 998. Uruchomione zostają procedury obowiązujące w trakcie powstania zagrożenia na terenie firmy.
2. W trakcie prowadzenia działań na miejscu zdarzenia w budynku zakładu stopów twardych, dochodzi do zapłonu oleju (w wyniku wpadnięcia gorącego wlewka) w okolicy prasy. Rozwój pożaru oleju w budynku powoduje powstanie silnego zadymienia wewnątrz hali.
Ćwiczenia miały na celu doskonalenie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w zakładach przemysłowych, tzw. „podprogowych”, a także podejmowanie decyzji na podstawie opisu sytuacji. Wszystkie działania oceniane były przez grupę rozjemców tut. komendy, przedstawicieli KW PSP oraz PRM, Maltańskiej Służby Medycznej, a także innych służb. Szczególnym wyzwaniem dla strażaków okazały się działania w zakresie ratownictwa chemicznego oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Założone cele, pomimo trudności i nie bez problemów, zostały osiągnięte. Szczególną wartością dodaną było wypracowanie zasad współpracy z kierownictwem zakładu, które w przyszłości będzie pomocne w przypadku konieczności prowadzenia działań ratowniczych na terenie Grupy Kęty.