Chełmek (pow. oświęcimski) – ćwiczenia powiatowe.

W dniach 27 i 28 kwietnia br. Komenda Powiatowa PSP w Oświęcimiu zorganizowała na terenie firmy Maflow i okolicznych lasach w Chełmku ćwiczenia taktyczno-bojowe.

W pierwszym dniu odbyły się teoretyczne zajęcia dowódczo-sztabowe, w trakcie których sprawdzano realizację założonych scenariuszy działań ratowniczych. W warsztatach udział brali przedstawiciele KP PSP, Policji, Zakładu Maflow, Nadleśnictwa Chrzanów, pracownicy zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego oraz UG Chełmek. Sprawdzono pracę sztabu – organu doradczego dla kierującego działaniem ratowniczym, wprowadzono do ćwiczenia elementy zarządzania kryzysowego związane z zagrożeniem dla pracowników zakładu i mieszkańców, a w szczególności zapoznano się z procedurami awaryjnymi obowiązującymi w zakładzie w przypadku wystąpienia różnych zagrożeń.

W dniu 28 kwietnia przeprowadzono już praktyczne ćwiczenia. Scenariusz przewidywał rozszczelnienie zbiornika z propanem, pożar strumieniowy, który stanowił zagrożenia dla innych zbiorników z gazem. Jednocześnie doszło do zapalenia pobliskich budynków laboratorium i przeniesienia się pożaru na przylegający do zakładu kompleks leśny.  Pożar stworzył duże zagrożenia dla pracowników zakładu, kilka osób zostało poszkodowanych w wyniku zdarzenia, a rozwijający się pożar lasu wymaga zaangażowania znacznych ilości samochodów i innego sprzętu specjalnego.

W momencie zauważenia zagrożenia na terenie zakładu przeprowadzono ewakuację wszystkich pracowników w wyznaczono do tego celu miejsca. Przygotowano się na przyjęcie powiadomionych służb ratowniczych. Ta część ćwiczeń pozwoliła na ocenę zachowania pracowników firmy.

Do zdarzenia zadysponowano 3 zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Oświęcimiu oraz 2 najbliższe OSP – Chełmek i Gorzów. Rozwijające się zagrożenia wymagało wezwania dodatkowych sił i środków, zorganizowania sztabu oraz prawidłowego systemu łączności radiowej. Prowadzono obronę zagrożonych zbiorników z gazem i pozostałych budynków na terenie zakładu, poszukiwano brakujących osób, które mogły zostać poszkodowane.

W momencie przybycia dodatkowych samochodów zorganizowano działania na  czterech odcinkach bojowych, w tym trzy obejmowały pożar występujący w lesie.

Ćwiczenia stanowiły praktyczne sprawdzenie wypracowanych w dniu 27 kwietnia decyzji teoretycznych. Współpraca pomiędzy jednostkami ochrony przeciwpożarowej, Strażą Leśną, Policją  wymagała zorganizowania łączności radiowej, niezależnej od telefonii komórkowej. Współpraca z pracownikami nadleśnictwa jest szczególnie ważna w trakcie konieczności wezwania, np. samolotów gaśniczych lub określania zagrożenia rozprzestrzeniania się pożaru w terenach leśnych. Wykonane dwa precyzyjne zrzuty wody z samolotów gaśniczych potwierdziły prawidłowość przepływu koniecznych informacji.

W ćwiczeniach udział brały: KP PSP Oświęcim, OSP Chełmek, OSP Gorzów, KW PSP w Krakowie,  JRG Wadowice, JRG Wadowice, OSP Broszkowice, OSP Harmęże, OSP Brzezinka, OSP Podolsze, OSP Bielany, OSP Oświęcim, OSP Brzeszcze i OSP Bór, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Maltańska Służba Medyczna, Policja, Nadleśnictwo Chrzanów, pracownicy struktur zarządzania kryzysowego, pracownicy zakładu. W sumie ponad 80 strażaków realizowało działania ratownicze, które musiały zlikwidować założone w scenariuszach zagrożenia.