Ogłoszenie wyniku przetargu

Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na wykonanie parkingu wraz z odwodnieniem terenu KP PSP w Oświęcimiu.

Informacja o modyfikacji SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PRZEDMIAR – KOREKTA

 

OGŁOSZENIE

POZWOLENIE

PRZEDMIAR – pomocniczo

SIWZ + załączniki

SIWZ + załączniki

STWiOR

Projekt budowlany – część 1 z 23

Projekt budowlany – część 2 z 23

Projekt budowlany – część 3 z 23

Projekt budowlany – część 4 z 23

Projekt budowlany – część 5 z 23

Projekt budowlany – część 6 z 23

Projekt budowlany – część 7 z 23

Projekt budowlany – część 8 z 23

Projekt budowlany – część 9 z 23

Projekt budowlany – część 10 z 23

Projekt budowlany – część 11 z 23

Projekt budowlany – część 12 z 23

Projekt budowlany – część 13 z 23

Projekt budowlany – część 14 z 23

Projekt budowlany – część 15 z 23

Projekt budowlany – część 16 z 23

Projekt budowlany – część 17 z 23

Projekt budowlany – część 18 z 23

Projekt budowlany – część 19 z 23

Projekt budowlany – część 20 z 23

Projekt budowlany – część 21 z 23

Projekt budowlany – część 22 z 23

Projekt budowlany – część 23 z 23

Projekt wykonawczy – część 1 z 9

Projekt wykonawczy – część 2 z 9

Projekt wykonawczy – część 3 z 9

Projekt wykonawczy – część 4 z 9

Projekt wykonawczy – część 5 z 9

Projekt wykonawczy – część 6 z 9

Projekt wykonawczy – część 7 z 9

Projekt wykonawczy – część 8 z 9

Projekt wykonawczy – część 9 z 9

 

Modyfikacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017 w KP PSP w Oświęcimiu.

Modyfikacja planu na rok 2017