Życzenia z okazji Dnia Strażaka.

W dniu Świętego Floriana patrona strażaków,

pragnę z tej okazji strażakom zawodowym, strażakom ochotnikom i nam wszystkim emerytom i rencistom straży pożarnej, złożyć życzenia wszystkiego najlepszego, co tylko może spotkać nas w tak trudnej
i niebezpiecznej pracy zawodowej,  jaką jest służba w straży pożarnej. Strażakom zawodowym życzę, aby zawsze mieli jasną sytuację podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, aby omijały ich pomyłki i niespodzianki,  strażakom ochotnikom życzę, aby piękne mundury, wyglancowane hełmy i toporki służyły im tylko podczas parad i uroczystości, a nowoczesne samochody pożarnicze rozjaśniały swoim blaskiem okazałe remizy.
Nam emerytom i rencistom życzę, aby zdrowie nam służyło i abyśmy mogli godnie
i spokojnie żyć na zasłużonej emeryturze.
Natomiast społeczeństwu życzę poczucia bezpieczeństwa i więcej zrozumienia!.

Wszystkim  życzę Opatrzności św. Floriana.
Szczęść Boże!.

Prezes Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
ZE i RP RP W Krakowie

Stanisław Barnaś