Życzenia z okazji Dnia Strażaka.

Strażacka służba to wyraz głębokiej troski o bezpieczeństwo drugiego człowieka. To odpowiedzialność za jego życie, zdrowie i mienie. Serdecznie dziękuję za codzienne czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego powiatu. Niezależnie od czasów w których żyjemy pomoc drugiemu człowiekowi to bezcenna wartość.

Dzień naszego Patrona Świętego Floriana to szczególne święto, czas podziękowania za kolejny rok aktywności. Dziękuję  za zaangażowanie i ofiarność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych , za podnoszenie swoich umiejętności za to że gotowi jesteście do niesienia pomocy bliźnim poszkodowanym przez żywioł ognia, wody a także ofiarom wypadków komunikacyjnych. Dziękuję za to, że gotowi jesteście ryzykować własne życie i zdrowie , kiedy wymaga tego pomoc drugiemu człowiekowi. Bezpiecznych powrotów z akcji, awansów oraz satysfakcji z dobrze wypełnianego obowiązku służbowego.

Serdeczne życzenia kieruję również do Waszych Najbliższych. Niech ich miłość
i wyrozumiałość pomaga w dobrym spełnieniu zadań służbowych i stanowi niezachwiane oparcie w trudnych chwilach.       

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Oświęcimiu 

bryg. Piotr FILIPEK