Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego