Zwiedzanie PSP Oświęcim.

W bieżącym roku zainteresowanie zwiedzaniem siedziby oświęcimskich strażaków trawa praktycznie bez przerwy.  Od majowych dni ochrony przeciwpożarowej Komendę PSP odwiedziło kilka grup w ramach letnich półkolonii, zagranicznych strażaków oraz przedszkolaków i szkół średnich. Odwiedziny połączone są zawsze ze szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa. Szczególne zainteresowanie wzbudza wyposażenie techniczne strażnicy.

Mamy nadzieję, że czas spędzony w oświęcimskiej straży dostarczył wielu ciekawych wrażeń, a zdobyta wiedza będzie przydatna w codziennym życiu.

Oświęcimscy strażacy otwarci są na współpracę z placówkami oświatowymi oraz organizacjami, które organizują zajęcia dla najmłodszych. Wczesna edukacja w zakresie bezpieczeństwa przynosi najlepsze efekty, a często z wiedzy dzieci korzystają starsi domownicy.