ZIMOWISKO 2018

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi Komenda Powiatowa PSP w Oświęcimiu, mając na względzie bezpieczeństwo uczestników zimowego wypoczynku oraz możliwość edukacji społeczeństwa, zaprasza grupy zorganizowane do zwiedzania tutejszej komendy. W trakcie wizyty można poznać podstawowe zasady bezpieczeństwa, zaznajomić z zawodem strażaka oraz sprzętem ratowniczym.

Zainteresowane grupy prosimy o kontakt z Dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej pod numerem telefonu 33 844 89 71 lub Zastępcą Dowódcy Jednostki – tel. 33 844 89 72 lub 605 328 017.

Zapraszamy!!!