„ZGAŚ RYZYKO” – działania w celu zminimalizowania liczby ofiar pożarów.

W ostatnim dziesięcioleciu średnio rocznie w Polsce wybucha ok. 160 tys. pożarów, w wyniku których śmierć ponosi ponad 550 osób, a kolejnych kilka tysięcy doznaje uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli dodać do tego 300-400 zgonów rocznie w wyniku zatruć tlenkiem węgla, to wyłania się sytuacja wymagająca podjęcie zdecydowanych działań w celu ograniczenia tych groźnych zdarzeń.

Paradoksalnie, najwięcej – bo ponad  80% wszystkich przypadków śmiertelnych – ma miejsce w obiektach mieszkalnych, czyli w miejscach, gdzie co do zasady czujemy się najbezpieczniej. Ponadto najwięcej ofiar pożarów ginie przed przybyciem straży pożarnej.  Zmniejszenie tego tragicznego żniwa stanowi bardzo trudne wyzwanie, gdyż budynki mieszkalne pozostają praktycznie poza nadzorem administracyjno-kontrolnym służb publicznych.

Tragedię tej sytuacji potęguje świadomość, że większości ofiar tych pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla można by zapobiec. Jak pokazują doświadczenia większości wysokorozwiniętych państw, po osiągnięciu określonego poziomu rozwoju technologicznego, dalsze inwestowanie w rozwój potencjału interwencyjnego, choć konieczne, nie skutkuje już proporcjonalnym spadkiem liczby pożarów oraz ich ofiar. Doświadczenia te potwierdzają jednocześnie, że obniżenie liczby ofiar pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla, choć niezwykle trudne, jest jednak możliwe. Osiągniecie sukcesu na tym polu wymaga jednak intensywnych i skoordynowanych działań wielu instytucji publicznych (nie tylko straży pożarnej).

Pożary oraz zatrucia tlenkiem węgla, obok naturalnych klęsk żywiołowych, stanowią największe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi przebywających w budynkach. Są także przyczyną ogromnych strat materialnych. Dlatego też istnieje potrzeba nadania bezpieczeństwu pożarowemu w Polsce, wzorem innych wysokorozwiniętych państw, najwyższej rangi społecznej oraz spowodowania, aby stało się ono przedmiotem powszechnej troski.

Dostrzegając te problemy, Komendant Główny PSP, zainicjował opracowanie i podjął się koordynacji dziesięcioletniego programu, ukierunkowanego na ograniczenie liczby ofiar pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla w Polsce, któremu nadano nazwę „Zgaś ryzyko”.

Na terenie powiatu oświęcimskiego od początku 2011 r. w 7 pożarach zginęło łącznie 8 osób. Tylko  w jednym przypadku pożar kanału ciepłowniczego pochłonął dwie ofiary śmiertelne, pozostałe przykłady dotyczyły pożarów obiektów mieszkalnych.

W tym samym okresie czasu aż w 57 pożarach rannych zostało 78 osób – w tym 39 w trakcie zdarzeń w budynkach mieszkalnych.

Te przykłady obrazują skalę zagrożenia dla ludzi. W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, nie wystarczy szkolić i doposażać strażaków, konieczne jest zwiększenie świadomości społeczeństwa o potencjalnych zagrożeniach, zasadach bezpieczeństwa i zachowania się w sytuacjach awaryjnych.

Edukacja powinna być rozpoczęta już na etapie szkolnym, a nawet przedszkolnym. Dlatego polecamy do skorzystania na zajęciach o bezpieczeństwie materiałów zawartych na stronie internetowej www.zgsryzyko.pl.

ryzyko