Zbędne lub uszkodzone składniki majątku

Pismo

Wykaz składników majątku