Zajęcia warsztatowe.

W dniu 18 września 2015 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Oświęcimiu uczestniczyli w zajęciach doskonalących współpracę pomiędzy Państwową Strażą Pożarną i Lasami Państwowymi. Warsztaty podzielone na dwa etapy prowadzone były w siedzibie Nadleśnictwa Chrzanów oraz na terenie leśnictwa Dulowa. Część teoretyczna obejmowała m.in. omówienie struktury obu instytucji ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia, przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu. Ważnym aspektem było wskazanie sposobów zabezpieczenia obszarów leśnych przed pożarem, zasady postępowania po zauważeniu ognia oraz postępowanie po zakończeniu działań gaśniczych przez strażaków. Kolejnym elementem były manewry terenowe mające na celu utrwalenie orientacji w terenie na podstawie map (z uwzględnieniem oznakowania oddziałów leśnych), metody oceny wieku drzewostanu oraz szacowania strat pożarowych.