Zabezpieczenie wizyty delegacji prezydentów Polski i USA

15 lutego Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu odwiedziła delegacja władz państwowych Polski i USA, z Wiceprezydentem USA – Pan Mike Pence, któremu towarzyszył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Andrzej Duda wraz z małżonką.

Delegacje zwiedziły ekspozycje w blokach nr 4, 5 i 27, a także celę śmierci Św. Maksymiliana w bloku nr 11 na terenie Muzeum w Oświęcimiu. Na dziedzińcu bloku  nr 11 pod Ścianą  Straceń złożono kwiaty. Następnie hołd ofiarom Obozu został złożony pod Pomnikiem Ofiar w Brzezince.

Wizytę władz państwowych w Oświęcimiu zgodnie z zatwierdzonym planem operacji „KONFERENCJA” zabezpieczało ponad 60 funkcjonariuszy PSP i OSP, w tym siły spoza powiatu – z JRG nr 6 Kraków, JRG Wadowice oraz JRG Olkusz. W sumie w zabezpieczeniu brało udział 14 zastępów, podzielonych na 3 podoperacje. Siły zostały rozlokowane zarówno w tut. JRG, jak  również na terenie samego Muzeum i trasy przejazdu kolumny osób ochranianych. Ważnym elementem zabezpieczenia było właściwe przygotowanie ratowników dla prowadzenia dekontaminacji masowej. W tym celu na terenie Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu rozstawiony został tzw. ciąg dekontaminacyjny.

Całością zabezpieczenia dowodził Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu – st. bryg. Piotr Filipek. Zawiązanie sztabu akcji w tut. Komendzie miało miejsce już o godzinie 7:30. Pracami sztabu kierował Z-ca Komendanta Powiatowego – st. kpt. Marcin Głogowski. Wzmocniona została również obsada osobowa Stanowiska Kierowania.

W trakcie zabezpieczenia pracę sztabu akcji oraz zastępów na poszczególnych odcinkach wizytował Małopolski Komendant Wojewódzki PSP – Pan nadbryg. Stanisław Nowak wraz z Szefem Sztabu Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego  – st. bryg. Pawłem Knapikiem.

Zabezpieczenie uroczystości przebiegło bez zastrzeżeń – nie odnotowano żadnych incydentów wymagających interwencji straży pożarnej.