XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży

„BĄDŹ ROZWAŻNY, BAW SIĘ GRZECZNIE, A W TWOIM DOMU BĘDZIE BEZPIECZNIE!”
XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży

W Polsce średnio rocznie dochodzi do ok. 150 tys. pożarów, w wyniku których śmierć ponosi ponad 500 osób, a kolejnych kilka tysięcy zostaje rannych. Najwięcej, bo ponad 400 osób rocznie, tj. ok. 80% wszystkich ofiar śmiertelnych, ginie w obiektach mieszkalnych (w mieszkaniach i domach prywatnych), czyli w miejscach, gdzie ludzie czują się najbezpieczniej. Tragedie ludzkie bywają często następstwem niewiedzy, warto więc, aby nawet najmłodsi wiedzieli co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w naszych domach. Ideą tegorocznego konkursu jest zainteresowanie młodego pokolenia tematem szeroko rozumianego bezpieczeństwa (nie tylko pożarowego), kształtowanie właściwych postaw oraz podnoszenie świadomości zagrożenia, z jakim każdy z nas może spotkać się w codziennym życiu. Tematem tegorocznego konkursu jest bezpieczeństwo w domach i mieszkaniach. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie!” Zgodnie z regulaminem, do Komendy Głównej PSP trafią prace plastyczne wybrane wcześniej w szkołach podczas eliminacji szkolnych. Centralna Komisja Konkursowa wybierze spośród nich prace finałowe oraz przyzna wyróżnienia. Kategorie konkursowe obejmują uczniów klas I-VI szkoły podstawowej, gimnazjów oraz szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (do 18 roku życia). W tegorocznej edycji nie przewiduje się eliminacji powiatowych i wojewódzkich. Szkoły powinny przesłać wybrane prace do Komendy Głównej PSP najpóźniej do 7 maja 2014 r. wraz z załączonymi protokołami.

Szczegóły konkursu zawarte są w zamieszczonym regulaminie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I
ŻYCZYMY POWODZENIA

Regulamin XVI edycji
Tabelka XVI edycji