Wystąpieniem Pana Komendanta Głównego PSP.

Wystąpieniem Pana Komendanta Głównego PSP.