Wyniki końcowe naboru do służby w KP PSP Oświęcim.

protokół nr 7

załącznik