Wybuch gazu propan-butan.

W dniu 5 listopada w Oświęcimiu przy ul. Jagiełły doszło do wybuchu gazu propan-butan. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia była niewłaściwa instalacja podłączenia butli lub nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych. Wybuch zniszczył całkowicie środkową część budynku (zerwany drewniany strop, uszkodzona konstrukcja dachu, zerwane pokrycie, uszkodzony komin i podmurówka murowana), uszkodzone okna. Dwóch mężczyzn przebywających w budynku zostało poszkodowanych. Z ogólnymi obrażeniami i oparzeniami twarzy i kończyn górnych zostali zabrani przez Zespoły Ratownictwa Medycznego.

Właściwa eksploatacja jest podstawowym warunkiem, który pozwoli bezpiecznie użytkować wszelkiego rodzaju urządzenia gazowe.

Wg przepisów urządzenia gazowe w budynku mogą być zasilane gazem płynnym z butli pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

  • nie wolno instalować więcej niż dwóch butli w jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym,
  • temperatura pomieszczenia z butlą nie może przekroczyć 35°C,
  • butla musi być zainstalowana w pozycji pionowej i należy ją zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi,
  • nie wolno umieszczać butli bliżej niż 1m od urządzeń mogących powodować iskrzenie,
  • między butlą, a urządzeniem promieniującym ciepło należy zachować odległość min. 1,5m, za wyjątkiem zestawów urządzeń gazowych z butlami,
  • instalacje gazowe zasilane gazem o gęstości większej od gęstości powietrza nie mogą być stosowane w pomieszczeniach, w których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu lub umiejscowione są studzienki, kanały rewizyjne lub instalacyjne poniżej podłogi,
  • zabronione jest stosowanie w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej (dopuszczalne jest zastosowanie w budynku niskim, posiadającym w mieszkaniach instalację z gazem płynnym, kotłowni gazowej zasilanej z sieci gazowej).

Pamiętajmy, w wielu przypadkach bezpieczeństwo to własny wybór.