Wizyta Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w naszej Komendzie.

W dniu 9 września Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz wraz st. bryg. Józefem Galicą – Zastępcą Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego wizytował Komendę Powiatową PSP w Oświęcimiu. Komendant Główny zapoznał się z warunkami służby funkcjonariuszy w nowej siedzibie strażaków. Wysoko zostały ocenione rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w naszej jednostce.

Fot. st. kpt. Ryszard Dudek