Wicepremier Rady Ministrów z wizytacją sytuacji powodziowej w powiecie oświęcimskim

W dniu 24 maja w Podolszu i Jawiszowicach Wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło zapoznawała się z sytuacją powodziową na terenie powiatu oświęcimskiego.