Walne Zebranie.

Zarząd Koła działający przy KP PSP Oświęcim  Związku Emerytów  i Rencistów Pożarnictwa RP zaprasza członków koła na  Walne Zebranie .

Zebranie odbędzie się w dniu  2 marca ( sobota ) 2019 r. w restauracji EUROPA w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 20.

I termin godz. 16

II termin godz. 16 30

Porządek obrad:

  1. Sprawozdanie z działalności zarządu
  2. Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi
  3. Wybór nowego zarządu
  4. Wolne wnioski

Serdecznie zapraszamy –  Zarząd Koła