Uwaga! To tylko ćwiczenia!

W dniach 2 – 3 czerwca 2014 na terenie zakładu „Synthos Dwory 7 Sp. z o. o. Sp. Jawna” w Oświęcimiu oraz sąsiedniego „Rail Polska Sp. z o.o. Region Południe” we Włosienicy odbędą się kolejne już „Wojewódzkie Ćwiczenia Taktyczno – Bojowe”. Organizacja ćwiczeń wynika z kwalifikacji zakładu Synthos do grupy zakładów
o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Scenariusz ćwiczeń uwzględnia również sąsiedni Rail, który dostarcza transportem kolejowym główne media dla zakładu Synthos.

Ćwiczenia odbywają się co 3 lata, a ich głównymi organizatorami poza ww. zakładami są:

–          Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, z racji sprawowania nadzoru nad zakładem,

–          Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.

Głównym celem ćwiczeń jest weryfikacja planów ratowniczych i procedur w zakresie alarmowania, prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, dowodzenia, wypracowywania decyzji w zależności od rozwoju sytuacji, zarówno przez pracowników zakładu jak i przez służby ratownicze i współdziałające.

Ze względu na założoną skalę w ćwiczenia poza jednostkami straży pożarnej (PSP, Zakładowa Służba Ratownicza, OSP) zaangażowane zostają liczne służby współdziałające, jak np. Wydziały Zarządzania Kryzysowego na szczeblu powiatu
i obu gmin, Policja, ratownictwo medyczne, służba ochrony.

Ćwiczenia tego typu zawsze podzielone są na 2 etapy: tzw. „gra sztabowa”
(2 czerwca) oraz ćwiczenie bojowe (3 czerwca).

Zakładane są 2 epizody:

1)    Na Wydziale Dyspersji firmy Synthos dochodzi do wybuchu jednego ze zbiorników, magazynującego akrylan etylu. Wybuch uszkadza instalację gaśniczą zbiornika i zapala się sąsiedni zbiornik. Zagrożone są także kolejne zbiorniki na tacy. Poszkodowani zostają pracownicy Wydziału. Na nieszczęście dochodzi jeszcze do rozszczelnienia się i zapalenia  „mieszalnika monomerów” w położonym obok tacy budynku G – 175.

2)    Wskutek awarii technicznej dochodzi do wycieku butadienu z cysterny kolejowej na terenie zakładu „Rail” we Włosienicy.  Cysterna stoi na bocznicy, przy składzie węgla. Pracownicy zakładu nie są w stanie uszczelnić wycieku
i powstaje niebezpieczna – wybuchowa chmura.