Uroczystość z okazji zdania i przyjęcia obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu.

W dniu 15 stycznia 2013 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu odbył się uroczysty apel, z okazji zdania i przyjęcia obowiązków Komendanta Powiatowego PSP. Po niemal 40-letniej służbie w stan pozasłużbowy odszedł st. bryg. mgr inż. Tadeusz Spyra.

Decyzją Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Komendanta tut. straży pożarnej powołany został mł. bryg. mgr inż. Piotr Filipek, dotychczasowy Z-ca Komendanta w sąsiednim Chrzanowie.

Odchodzącemu Komendantowi – Panu st. bryg. Tadeuszowi Spyrze w imieniu wszystkich strażaków i pracowników Komendy serdecznie dziękujemy za lata wspólnej służby. Tak się składa, że cała historia Państwowej Straży Pożarnej na ziemi oświęcimskiej, wraz ze wszystkimi jej aspektami wynikajacymi z zagrożeń, które wystąpiły na tym terenie i zmianami w samej oświęcimskiej straży pożarnej – jest jednocześnie historią służby Pana Komendanta ! Dziękujemy.

Pan st. bryg. mgr inż. Tadeusz Spyra swoją służbę w szeregach ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1976 roku, w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu szkoły jako podporucznik pożarnictwa, został skierowany do pełnienia służby w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu, jako oficer do spraw operacyjnych. Następnie potrzeby służby skierowały Komendanta Spyrę do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku – Białej, na stanowisko oficer – specjalista.
W roku 1989 został powołany na stanowisko Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Oświęcimiu, które piastował do 27 grudnia 2012 roku. W trakcie jego służby zmieniały się nie tylko podziały administracyjne województwa, również zadania stawiane naszej formacji i cała ochrona przeciwpożarowa. Przez cały ten okres Komendant Spyra zarządzał jedną z ważnych gałęzi bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu. Wykonując obowiązki Komendanta Powiatowego podnosił jednocześnie swoje kwalifikacje zawodowe: ukończył Studia Podyplomowe w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na kierunkach: „Zarządzanie bezpieczeństwem” oraz „Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami dydaktyki bezpieczeństwa”
W trakcie swej długoletniej służby został odznaczony m.in.:

  • Krzyżem zasługi za dzielność,
  • Srebrnym krzyżem zasługi,
  • Złotym medalem za długoletnią służbę,
  • Złotą odznaką ministerialną Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej oraz innymi odznaczeniami i medalami resortowymi.

I na koniec największy, namacalny dowód szczególnego zaangażowania w służbę społeczeństwu oświęcimskiemu – nowy, piękny i funkcjonalny budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, z nowoczesnym wyposażeniem, odnowioną flotą samochodów pożarniczych wraz ze specjalistycznym sprzętem ratowniczym.

Pan mł. bryg. mgr inż. Piotr Filipek przygodę ze strażackim mundurem rozpoczął w wieku 10 lat w młodzieżowej drużynie pożarniczej OSP Rozkochów. Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1994 r., jako podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu studiów w 1998 r. skierowany został do służby w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie, na stanowisku dowódcy sekcji w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Chrzanów. Po reformie administracyjnej z chwilą utworzenia Komendy Powiatowej PSP w Chrzanowie tam właśnie pełnił nieprzerwanie służbę do dnia 31 grudnia 2012 roku, zajmując kolejne stanowiska: oficer w pionie kontrolno – rozpoznawczym, dowódca JRG, a ostatnie trzy lata jako Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Chrzanowie. W trakcie służby podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, ukończył studia podyplomowe o specjalności „Zarządzanie w instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego”, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Brał udział i dowodził w wielu trudnych i niebezpiecznych akcjach ratowniczo – gaśniczych, jak chociażby:

  • Pożar zbiornika w Rafinerii Trzebinia,
  • Pożar autocysterny z LPG w Chrzanowie,
  • Pożar fabryki aerozoli w Chrzanowie

Dowodził również wieloma działaniami przeciwpowodziowymi, zarówno na terenie powiatu chrzanowskiego, jak również w województwie, jako dowódca Specjalnej Kompani Pompowej KRAK Małopolskiej Brygady Obwodowej. Za swoją nienaganną służbę został odznaczony medalami państwowymi i odznaczeniami resortowymi:

  • Brązowym medalem za długoletnią służbę,
  • Brązową odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej,
  • Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa.

Fot. asp. Paweł Stokłosa