Uroczysta zmiana służby – pożegnanie bryg. Ryszarda Szklarskiego

28 lutego przeprowadzono uroczystą zmianę służby w związku z przejściem na emeryturę bryg. Ryszarda Szklarskiego – Dowódcy JRG. W pożegnaniu wzięli udział: st. bryg. Piotr Filipek – Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. kpt. Marcin Głogowski – Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu, st. bryg. w st. spocz. Tadeusz Spyra, ks. bryg. Władysław Kulig – Małopolski Kapelan Strażaków .

Bryg. Ryszard Szklarski służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1993 roku jako słuchacz podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Od 1997 roku w Komendzie Rejonowej PSP w Oświęcimiu na stanowisku starszy inspektor, oficer, a od 15.10.2002 roku Dowódca JRG Oświęcim.

Po odczytaniu decyzji Komendanta Głównego PSP bryg. Ryszard Szklarski złożył meldunek o zakończeniu służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Życzymy pomyślności, nowych sukcesów, pamięci o kolegach i koleżankach w służbie, a przede wszystkim dużo zdrowia.