Uroczysta zmiana służby – pożegnanie bryg. Edwarda Płonki

29 listopada przeprowadzono uroczystą zmianę służby w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne bryg. Edwarda Płonki – głównego księgowego Komendy Powiatowej PSP w Oświęcimiu. W uroczystości wzięli udział: st. bryg. Piotr Filipek – Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. kpt. Marcin Głogowski – Komendant Powiatowy PSP, st. bryg. w st. spocz. Tadeusz Spyra, funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy.

Bryg. Edward Płonka służbę rozpoczął 1 czerwca 1995 roku, jeszcze w komendzie rejonowej. Zajmował kolejne stanowiska od stażysty do głównego księgowego. Odznaczony m.in. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Życzymy dużo zdrowia, radości i pamięci o koleżankach i kolegach w służbie.