Uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości

24 listopada 2017 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Rozpoczął ją Hejnał Mariacki, który grany jest codziennie z wieży Bazyliki Mariackiej w Krakowie.

W uroczystości udział wzięli m.in.: wojewoda małopolski – Piotr Ćwik, małopolski komendant wojewódzki PSP – nadbryg. Stanisław Nowak wraz zastępcami – mł. bryg. Pawłem Sejmejem oraz st. bryg. Markiem Bębenkiem, p.o. komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie – st. bryg. Krzysztof Kociołek, dyrektor ZOW ZOSP RP – Kazimierz Sady, przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie – ppłk Zbigniew Pustułka, p.o. zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie – mł. insp. Bogdan Litra, zastępca prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – Anna Biederman-Zaręba, proboszcz Parafii Św. Floriana w Krakowie – ks. prałat Grzegorz Szewczyk, kadra Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, komendanci powiatowi i miejscy Państwowej Straży Pożarnej woj. małopolskiego oraz wyróżnieni strażacy PSP i OSP.

Przybyłych przywitał małopolski komendant wojewódzki PSP. Nadbrygadier Stanisław Nowak w swoim przemówieniu odniósł się do przełomowego dla Polski momentu, jakim było odzyskanie po 123 latach suwerenności i wolności. Jak zaznaczył służba strażaka jest obecnie również ważna i potrzebna jak ofiara i poświecenie ludzi, którzy w XIX wieku podjęli walkę o odzyskanie wolnej Ojczyzny. Następnie małopolski komendant wojewódzki PSP pogratulował wszystkim odznaczonym i awansowanym strażakom oraz podziękował za oddanie i profesjonalizm. Ponadto nadbryg. Stanisław Nowak podziękował za wsparcie i przychylność wszystkim osobom, bez których realizacja zadań powierzonych strażakom na tak wysokim poziomie nie była by możliwa.

W czasie uroczystości głos zabrał wojewoda małopolski, który porównał strażaków do osób stojących u zarania naszej niepodległości. Jak zauważył Piotr Ćwik strażacy podejmujący codzienny trud służby, częstokroć z narażeniem życia, są w pewnym stopniu takimi bohaterami.

Podczas uroczystości wręczono m.in.: medale „Za długoletnią służbę” i „Za zasługi dla pożarnictwa”, awanse na wyższy stopień służbowy w korpusach oficerskim, aspiranckim i podoficerów, nagrody: ministra spraw wewnętrznych i administracji, komendanta głównego PSP oraz małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Wśród wyróżnionych funkcjonariuszy byli strażacy KP PSP Oświęcim – asp. sztab. Sławomir Smolec – dyżurny operacyjny powiatu oraz st. asp. Rafał Bies – zastępca dowódcy zmiany.

 

Opracowanie: st. kpt. Sebastian Woźniak – rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP

Galeria zdjęć:

http://www.straz.krakow.pl/page/aktualnosci/kalendarium_wydarzen/2017/Listopad2017/uroczysta_zbiorka_z_okazji_narodowego_swieta_niepodleglosci.html