Trening z zakresu zarządzania kryzysowego „WODA 2014”.

W dniu 30 września br. na terenie Komedy Powiatowej PSP w Oświęcimiu odbyły się ćwiczenia z zakresu realizacji zadań zarządzania kryzysowego w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego lub powodzi. Ćwiczenia były częścią treningu ogłoszonego przez wojewodę małopolskiego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wojewody małopolskiego, Starosta Oświęcimski Józef Krawczyk, Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu bryg. Piotr Filipek, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Robert Chowaniec, pracownicy biura spraw obronnych i zarządzania kryzysowego oraz wielu przedstawicieli urzędów i instytucji z terenu powiatu. Celem ćwiczeń było sprawdzenie gotowości do działania struktur zarządzania kryzysowego, funkcjonowania systemów obiegu informacji, informowania i ostrzegania ludności, wykorzystanie dostępnych sił i środków w działaniach ratowniczych. W trakcie tych zadań zapoznano się z funkcjonowaniem komendy w sytuacjach kryzysowych oraz wyposażeniem magazynu wyposażonego przez starostę oświęcimskiego w m.in. ładowarkę piasku, zapory przeciwpowodziowe, worki, namiot pneumatyczny wraz z wyposażeniem oraz wiele innych niezbędnych w działaniach materiałów.